Intrastat bevallás

Az Intrastat az Európai Unió belső piacán megvalósuló áruforgalom regisztrálását célzó statisztikai rendszer. A vámstatisztikák megszűnésével vezették be az Intrastat rendszert, mely statisztikai bejelentési kötelezettséget ír elő a résztvevő vállalatoknak.  

Ki köteles Intrastat adatot szolgáltatni ? 

Az Intrastat adatszolgáltatói azok a magyarországi vállalatok, amelyek EU-tagállamból terméket hoznak be, vagy oda terméket visznek ki. 
A fentiek közül csak azoknak a gazdasági szervezeteknek kell adatot szolgáltatniuk, amelyek 12 havi EU beérkezése vagy EU kiszállítása meghaladja az adatszolgáltatási küszöbértéket, amelyet a KSH minden naptári évre előre kiszámít és közzétesz.

A KSH rendszer részére havonta, részletes adatokat kell szolgáltatni a tárgyhónapot követő 15. napig.

Adatszolgáltatás alá a következő ügyletek tartoznak:

 • vásárlás/eladás,
 • feldolgozásra szállított termék,
 • szolgáltatás részeként való termékmozgás,
 • ingyenes átadás,
 • pénzügyi lízing.

Adatszolgáltatás alá nem tartozó ügyletek:

 • csak szolgáltatás,
 • tranzitforgalom,
 • ideiglenesen kiszállított termék (pl. versenyló),
 • diplomáciai küldemények,
 • nem kereskedelmi forgalom.

Az Intrastat jogi szabályozása:  

 • A Tanács 1991. november 7-i 3330/91/EGK rendelete a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikákról
 • A Bizottság 1992. október 22-i 3046/92/EGK rendelete a tagállamok közötti árukereskedelemre vonatkozó statisztikákról szóló 3330/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtására és módosítására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
 • A Tanács 1997. február 17-i 322/97/EK rendelete a közösségi statisztikákról

Cégünk vállalja az intrastat bevallások elkészítését, beküldését havonta, melynek díja 2.900 Ft + ÁFA / számlánként.

[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]